STOCKHOLM

Puckelboll Skärholmen/Stockholm

Skärholmsplanen är den andra planen som etableras permanent. Planen är en lek men perspektivet och har därför olika bredd på kortsidorna och olika längd på långsidorna. Även målen är proportionerligt olika vilket gör att planen får olika uttryck sedd från från olika håll.

puckelboll.Stockholm9.html