STOCKHOLM

Puckelboll i Skärholmen/Stockholm

Nya stimulerande och inbjudande mötesplatser i Skärholmen är ett led i Skärholmens ambition att ytterligare utvecklas som plats för unga. I kombination med upprustning av grönytorna i stråket från Vårbergs IP - ett stenkast från den vackra perennparken och Skärholmens centrum görs därför en satsning på flera nya mötesplatser.
Puckelbollplanen, är ett steg i den riktningen. Planen sätter igång barnasinnet hos stora och små och inbjuder till lek och spel där alla kan delta på sina egna villkor.

Process

Byggnation

PCBL Skärholmen

puckelboll.Stockholm5.html
puckelboll.Stockholm7.html
puckelboll.Stockholm.html