MALMÖ

Puckelboll Kroksbäcksparken Malmö

Puckelbollprojektet i Kroksbäcksparken har fått och kommer att få internationell uppmärksamhet i flertalet sammanhang.
Kroksbäcksparken ligger i ett miljonprogramsområde som var i behov av upprustning och förnyelse. Söderut växer en helt ny stadsdel fram och parkens roll som stadsdelspark blir allt viktigare. Malmö stad beslutade att rusta upp parken och en av huvudattraktionerna blev världens första puckelbollplan.
Planenerna anläggs i konstgräs med underbyggnad av gummigranulat. Målen är individuellt utformade och ha olika placering från plan till plan. Konstgräset är av högsta kvalitet och tåligt mot hårt slitage, tester har gjorts på en mindre provyta med gott resultat.

Process

Byggnation

PCBL Kroksbäcksparken

puckelboll.Malmo.html
puckelboll.Malmo5.html
puckelboll.Malmo8.html