MALMÖ

Puckelboll Krokbäcksparken/Malmö

Kroksbäcksplanen är den första planen som etablerades permanent. Planen är 25X40 meter och har en konstgräsyta lagd på gummigranulat. Spelbelysningen är styrd med timer och tryckknapp och man kan spela hela natten. Ett gobomönster (skuggmönster) ligger över planen när inte spelbeylsning är igång.