INFO

Spela Puckelboll i Kroksbäcksparken!


Var

Kroksbäcksparken Malmö/Hyllie

Öppettider

Puckelbollplanen är öppen för alla i alla åldrar vid alla tider på dygnet. På kvällstid är planen belyst med effektbelysning. Vill man spela efter mörkrets inbrott trycker man på strömbrytaren på en av ljusmasterna och får spelbelysning i 20 minuter. Lycka till!

Kommunikation

Buss no; 5 från centrala Malmö till Kroksbäcksparken

Omgivningen

Kroksbäcksparken är något mindre känd bland Malmös stora parker, men nämner man kullarna så är det många som vet vad man pratar om. De sju kullarna i parkens södra del är ett välkänt landmärke i Malmö.

Kontaktpersoner

anders.dahlback@malmo.se

Tel: 073 320 03 37

birgitta.hjertberg@malmo.se

Tel: 040 341411

johan@johanstrom.com

Tel: 070 777 20 72

Spela Puckelboll i Skärholmen! Juni 2014


Var

Skärholmen Stockholm

Info.

Puckelbollplanen i Skärholmen byggs nu och kommer att stå färdig  våren 2014. Invigningen kommer att ske 27 juni 2014. Planen är en
systerplan till den i Malmö men är helt unik i sin utformning. Båda planerna har det gemensamt att de är 1000 m2.

Kommunikation

T-bana till Skärholmen 5 min promenad från Skärholmens torg.

Omgivningen

Puckelbollplanen är den första delen i vad som planeras bli ett omfattande aktivitetsstråk som ska locka barn och unga från hela staden till rörelse och utevistelse. Skärholmen vill reformulera platsen och skapa en dynamisk nod där människor kan mötas genom konst och sport i samtal såväl som i lek.

Kontaktpersoner

sara.heppling.trygg@stockholm.se

Tel: 073 320 03 37

rune.ney@stockholm.se

Tel: 040 341411

johan@johanstrom.com

Tel: 070 777 20 72